Saito Lab, Kitasato University, AIST & The University of Tokyo

Saito Lab, Kitasato University, AIST & The University of Tokyo

Saito Lab, Kitasato University, AIST & The University of Tokyo

japanese

Contact

Yutaka Saito

E-mail: saito.yutaka AT kitasato-u.ac.jp (replace AT with @)

Access

Kitasato University

Kitasato University Sagamihara Campus. 1-15-1, Kitazato, Minami-ku, Sagamihara, Kanagawa 252-0373, Japan.

AIST & The University of Tokyo

AIST Tokyo Waterfront. 2-4-7 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-0064, Japan.

北里大学・産総研・東京大学

齋藤研究室

Saito Lab

Copyright © Saito Lab
トップへ戻るボタン